Jeanette Koenen

Jeanette KoenenHallo, bij deze wil ik mezelf graag bij je introduceren. Ik ben coach, mediator, pedagoog, trainer, ervaringsdeskundige en docente van de LerenLeren methode. In het verleden heb ik diverse functies bekleed bij verschillende ondernemingen. Zo ben ik binnen diverse branches werkzaam geweest in de commerciële, de marketing en de dienstverlenende sector. Mijn ambitie en expertise richten zich met name om het aanleren en verbeteren van de communicatie.

De praktijk heeft aangetoond dat mijn enthousiasme en systeem van aanpak, zowel voor het individu als voor de groep tot opzienbarende verbeteringen kan leiden.

Verbeteren communicatie

De keuze om mezelf te scholen en te bekwamen in het begeleiden en opleiden van zowel jongeren als volwassenen, was het directe gevolg van een burn-out die me een aantal jaren geleden heeft getroffen. Gedurende deze periode ben ik gaan inzien, dat mijn kwaliteiten hoofdzakelijk lagen op het gebied van conflicthantering en het verbeteren van de communicatie tussen mensen onderling. Thans richt ik me vooral op personen die op school en/of binnen hun werkkring tegen problemen oplopen waarbij zij zelf tegen een mogelijke oplossing aanlopen. Middels individuele gesprekken en gesprekken tussen berokkenen onderling worden door mij handvatten aangereikt om zowel met het lopende probleem als eventueel toekomstige problemen c.q. conflicten beter het hoofd te kunnen bieden.

Binnen de huidige samenleving neemt de individualisering sterk toe. Dit heeft tot gevolg, dat mensen die over minder goede communicatieve eigen schappen beschikken, of denken daar niet over te beschikken,  zichzelf naar derden toe ( sollicitaties etc.) vaak buiten de boot plaatsen.

Ik zie het daarom niet alleen als een opdracht, maar als trainer nog meer als een ambitieuze uitdaging om deze ogenschijnlijke tekortkomingen en zelfbeeld van voornoemde personen mede te helpen verbeteren.

De methode van aanpak daarbij zou kunnen zijn:

  • Mensen inzicht te geven in hun sterke en minder sterke kanten;
  • Vanuit dit gegeven een op het individu gericht  verbeteringsprogramma op te stellen;
  • En vanuit dit verbeteringsprogramma een ontwikkelingsplan en tijdsplanning op te stellen.

Regelmatig worden door mij informatie avonden en workshops m.b.t. deze problematiek gehouden. Dit kan zijn op scholen, aan leerlingen en/of docenten en aan overige belanghebbenden (familieleden en geïnteresseerden). Op de nieuwe website kunt u zich inschrijven voor een van de te houden avonden en/of workshops.

Tevens schrijf ik periodiek artikelen die veelal op dit onderwerp betrekking hebben en uit het (dagelijks) leven gegrepen zijn.

U kunt deze artikelen lezen op:

https://dekeukentafel.wordpress.com

Talk-Now en Veer-Kracht zijn twee projecten waar ik mezelf sterk toe verbonden voel en waar ik me thans maar zeker ook in de toekomst volledig voor blijf inzetten.

Om u als geïnteresseerde van nog completere informatie te voorzien, is er een website van Talk-Now, die voor zover mogelijk op al uw vragen antwoord zal geven. Mocht u echter toch nog nadere informatie wensen, dan zijn wij vanzelfsprekend gaarne bereid, u deze zowel mondeling als schriftelijk te verstrekken.

Begrip, een klik met je coach is nodig om je prettig en ontspannen te voelen. Daarom is een intake een prachtig middel om kennis te maken met elkaar.

 

 

Kom je langs op facebook?


© 2024 Move on . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..