Coaching Puber

Als ouder staat het geluk van je kind bovenaan. Hoe frustrerend is het dan ook als je kind en jij elkaar niet meer begrijpen. Er wordt vaak gestreden en ruzie gemaakt om de kleinste dingen.

Als puber staat de wereld op z’n kop.

Niet alleen hun omgeving verandert, maar ook in hun hoofd wordt het een warboel. Rond het twaalfde levensjaar begint het losmaken, bijvoorbeeld:

  • nieuwe studie;
  • nieuwe vrienden;
  • nieuwe omgeving;
  • nieuwe ouders als gevolg van een scheiding.

 Nieuwe Studie

  •  Leren hoe te leren. Iedere keer een andere leerkracht, soms makkelijk maar vaak ook vervelend.
  •  Naast op school zitten, nu ook huiswerk. Druk zijn met repetities en schriftelijke en mondelinge overhoringen.
  •  Nieuwe vakken zoals: vreemde talen en wiskunde.

Wat als zij dyslectisch, beelddenker, ADHD of dyscalculatie hebben, dan komt er ook vaak nog faalangst bij kijken.

Kinderen willen graag aan de verwachtingen van de direct bij hen betrokkenen voldoen. Als dat om welke reden(en) dan ook niet naar behoren verloopt, ontstaan er woordenwisselingen, en is er geen sprake meer van hoor en wederhoor. Misschien tijd om hulp te vragen?

 Nieuwe omgeving

Jezelf aanpassen aan een nieuwe omgeving valt niet altijd mee. Verder fietsen, soms naar een ander dorp of stad of naar een nieuw “taalgebied”. Veel scholengemeenschappen zijn gehuisvest in grote, vaak onpersoonlijke gebouwen. Nieuwe gezichten en indrukken worden opgedaan. Nieuwe, onbekende regels en (te) weinig ruimte voor het individu zijn er vaak de oorzaak van dat de integratie stroef verloopt. Mentoren die te weinig tijd voor de leerlingen kunnen vrijmaken en dientengevolge ook hun rol als adviseur en vertrouwenspersoon niet naar behoren kunnen uitoefenen. Kortom: het valt allemaal niet mee.

 Nieuwe vrienden

Hun vrienden van de basisschool gaan naar een andere school. Zij voelen zich verlaten en gaan op zoek naar nieuwe vrienden. Zij missen hun oude klasgenoten maar laten dat vaak niet merken. Staan zij wel stevig in hun schoenen? Laten zij zich niet te gemakkelijk verleiden tot datgene wat ze eigenlijk niet willen en waar zij achteraf spijt van zullen gaan krijgen? Allemaal vragen die een antwoord behoeven.

Ouders   

Ouders worden als lastig ervaren, ze zeuren constant aan je hoofd.  Als ouder wil je graag dat je kinderen op tijd thuiskomen, dat zij hun huiswerk maken en dat zij vertellen wat ze die dag op school beleeft hebben. Je kinderen vinden je niet meer van deze tijd, ze spreken een andere taal en hebben andere behoeftes. Er vindt een geestelijke afzondering plaats, dat alles gaat ten koste van de huiselijke sfeer.  Herken je dit, en hoe ga je daarmee vervolgens mee om.

Tijdens mijn coachings gesprekken met de jongeren gaan we samen kijken hoe zij zelf invulling aan hun leven willen geven en wat hen ervan weerhoudt om dat samen met hun omgeving te realiseren en vorm te geven.

Wat willen ze bereiken, hoe zien zij zelf hun toekomst beeld en wat zijn hun drijfveren om dat beeld te realiseren.Duidelijkheid geeft rust, zowel aan hun zelf als aan hun omgeving. Ik zie het als mijn taak en uitdaging om hen bij deze exercitie te begeleiden.

 

Kom je langs op facebook?


© 2020 Move on . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..