Belbin Team Toppers

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN

Wie ben je? Waar ben je op je plek?

Het Team Toppers programma is voortgekomen uit het wetenschappelijk bewezen Belbin Team Topper dat al meer dan 30 jaar een belangrijke plaats inneemt in de organisatiepsychologie.

Weten wie je bent, draagt bij aan wie je worden wilt.

Team Toppers is een uniek en compleet test- en spelprogramma voor jeugd en volwassenen om beter samen te werken. Een beproefde manier om verschillen in kwaliteiten en talenten te herkennen, te begrijpen en te benutten. 

 

 

 

 

JONGEREN.

Basisgedachte van de Belbin Team Toppers is inzicht geven in de eigen talenten en die van anderen. Met als insteek: iedereen doet ertoe! Er is, vooral in het onderwijs, zoveel aandacht voor de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van jeugd. Alle pijlen van het onderwijs richten zich op het kind als individu. Maar naast mens, zijn we ook mede-mens.

Zou het niet fantastisch zijn als we jeugd inzicht geven in hun natuurlijke teamrol(len)? In wat een kind kan betekenen in relatie met anderen? Waar ben je op je plek? Waar liggen je talenten? Welk beroep past bij jou? Met wie werk je effectief samen? Vragen die zowel kinderen, ouders als begeleiders graag beantwoord zien.

Toekomst
We zijn onderdeel van een samenleving die, door de huidige digitalisering, de hele wereld omvat. Effectieve communicatie, empathie, samenwerken, creatieve oplossingen bedenken… het zijn de talenten die we in de toekomst nodig hebben in onze maatschappij. Wat doen we daar mee in het onderwijs?

Je doet ertoe!
De leerling die op school dag in dag uit ervaart dat hij ‘niet goed is in taal’, is misschien wel een fantastische stimulator, omdat hij van nature mensen motiveert en enthousiasmeert. En de leerling die absoluut geen behoefte heeft aan gezelschap en misschien wel als zonderling wordt bestempeld? Waarschijnlijk een specialist die met unieke oplossingen komt. Hoe fijn is het dan dat het doordringt dat iemand er mag zijn? Dat hij een bijdrage levert aan het geheel en er echt toe doet?

Zelfvertrouwen
Uit de onderzoeken van Belbin blijkt dat mensen meer zijn dan de som van hun individuele prestaties. In relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van de groep.
Tegelijkertijd heeft iedereen gedragsvalkuilen. Als iemand zich zijn natuurlijke teamrollen bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen.
Een andere manier van ‘kijken’ naar jeugd dus. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren. Je bent meer dan je reken-, lees- en/of leervaardigheid. Jouw inbreng in de groep (maatschappij) is waardevol en uniek. Jouw specifieke talenten doen ertoe in de samenwerking met anderen!

Respect
Met het Belbin Team Toppers programma haalt u het beste uit uw leerlingen, uzelf en de groep als geheel. Maak kinderen bewust van hun teamtalenten en valkuilen en ze zullen zichzelf en de ander gaan waarderen om wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen voor de groep. Zo groeit het respect voor elkaar en zichzelf. Een basis voor een veilige samenleving.

 

VOLWASSENEN

In onze snelle, dynamische wereld moeten teams presteren. Het liefst als winnaar uit de bus komen. Samenwerken is een noodzaak. Maar hoe werk je effectief samen? Hoe benut je de talenten van alle teamleden? En belangrijker nog: hoe zorg je ervoor dat alle teamleden zich optimaal gewaardeerd en erkend voelen en zich in alle veiligheid kunnen manifesteren?

Diversiteit werkt
Basisgedachte van de Belbin Team Toppers is inzicht geven in de eigen talenten en die van anderen met als insteek: iedereen doet ertoe! Juist de diversiteit van een team maakt het effectief. Uit de onderzoeken van Belbin blijkt dat mensen meer zijn dan de som van hun individuele prestaties. In relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van de groep.Tegelijkertijd heeft iedereen gedragsvalkuilen. Als iemand zich zijn natuurlijke teamrollen bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen.

Je doet ertoe!
Een andere manier van ‘kijken’ naar elkaar dus. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren. Je bent meer dan je diploma’s, je persoonlijkheid en/of je positie binnen een bedrijf. Ieders inbreng in een team is waardevol en uniek. Ieders specifieke talenten en valkuilen doen ertoe in de samenwerking met anderen!’


Samenwerken

‘Was iedereen maar zoals ik,’ is een veel gehoorde verzuchting in groepsprocessen. Maar wat als er geen verschillen waren en iedereen hetzelfde dacht en deed? Een team bestaande uit verschillende ‘rollen’ kan elkaar aanvullen en ondersteunen. En juist dat maakt een team effectief in samenwerken.

Met de Team Toppers Masterclass dag haalt u het beste uit uw collega’s, uzelf en het team als geheel.
Het Team Toppers model wordt desgewenst ook binnen de (bedrijfs)workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom je langs op facebook?


© 2023 Move on . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..