Beelddenken in bedrijf

Beelddenken in bedrijf richt zich middels training en voorlichting op de twee basis denksystemen van mensen: het visuele en het verbale. Oftewel: het beelddenken en taaldenken.

Iemand met een visueel denksysteem richt zich op het geheel (einddoel) en werkt associatief, creatief en beeldend. Deze divergerende manier van denken focust op logische verbanden.

Iemand met een verbaal denksysteem richt zich liever op details (procedures) en werkt serieel en talig. Deze convergerende manier van denken focust op logische conclusies.

Om goed te kunnen (samen)werken en te communiceren is inzicht in beide denksystemen essentieel. 

 

Met het beproefde model leert u talenten en kwaliteiten te herkennen, te begrijpen en te benutten.

Bent u zich bewust van uw manier van denken en dat van de ander?

 

Kom je langs op facebook?


© 2023 Move on . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..